Strona główna

Podyplomowe Studia Finansowania Hipotecznego organizowane są przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Kredytu Hipotecznego. Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z bankowości, ubezpieczeń oraz wiedzy o zarządzaniu i finansowaniu różnych typów transakcji związanych z nieruchomościami, jak również o warunkach prawno-administracyjnych, w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości w Polsce.

Program Podyplomowych Studiów Finansowania Hipotecznego korzysta z dorobku i przygotowany został we współpracy z Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego, która od 20 lat, jako instytucja współtworzona przez aktywne na rynku nieruchomości instytucje finansowe, głównie banki, stanowi platformę integracji oraz know-how dla kredytowania hipotecznego. Sposób realizacji programu studiów, uwzględniający najnowsze kierunki rozwoju rynków i  form finansowania, pozwala na doskonalenie kwalifikacji zawodowych dla osób zawodowo związanych z obsługą rynku nieruchomości, m.in. zawodów licencjonowanych, tj. pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców, jak również radców prawnych i adwokatów, notariuszy itp. Grono wykładowców Studiów obejmuje zarówno ekspertów i menagerów z wieloletnim doświadczeniem pracy w instytucjach finansowych, jak i pracowników naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Atutem Studiów są także materiały dydaktyczne i skrypty, oparte na specjalistycznym wkładzie Fundacji.