Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Studia funkcjonują w Warszawie i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w ramach 15 zjazdów (sobota, niedziela) i obejmują 230 godzin zajęć dydaktycznych.

Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia obejmuje:

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pdf
Dokumenty doc pdf
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Kwestionariusz osobowy
3. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Studiów Podyplomowych
4. Ksero dowodu osobistego
5. Odpis dyplomu wydany przez Uczelnię
6. 1 fotografia (format legitymacyjny)
7. Dowód wpłaty zaliczki.

O przyjęciu na Podyplomowe Studia Finansowana Hipotecznego decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc wynosi 40. Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymują  po zamknięciu listy przyjętych. Studia rozpoczynają się w październiku 2013 r. a kończą w czerwcu 2014 r.