Opłaty

Zasady odpłatności

W momencie składania podania o przyjęcie na studia pobierane jest bezzwrotne wpisowe w kwocie 400 zł. Kolejne opłaty wynoszą 5000 zł przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach semestralnych po 2700 zł (terminy płatności: całość odpłatności lub I rata do 01.10 bieżącego roku, II rata do 15.02 roku następnego). W przypadku uczestnictwa grupowego, tj. powyżej 3 osób, istnieje możliwość uzyskania zniżki na poziomie 10%.
Opłata obejmuje koszt książek i materiałów dydaktycznych udostępnianych przez wykładowców, zarówno w wersji elektronicznej, jak i materiałów drukowanych. Dodatkowo słuchacze Podyplomowych Studiów Finansowania Hipotecznego otrzymają licencję unikalnej aplikacji komputerowej, służącej do korzystania z e-ksiąg wieczystych (ułatwiających odczytanie poszczególnych informacji z danej księgi), wraz z certyfikatem przeszkolenia w zakresie stosowania aplikacji.

Potwierdzenie dowodu wpłaty nalezy przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Podyplomowe Studia Finansowania Hipotecznego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Dane konta bakowego:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa
52 1240 6003 1111 0000 4942 8120
W miejscu na blankiecie treści przelewu należy koniecznie dodać sformułowanie:
„Kod pracy 507-10-080100-K00021”